Na dzień 31.03.2017 zakończono roboty murarskie

Zakończono murowanie ścian osłonowych, międzylokalowych oraz działowych. Rozpoczęto również roboty w zakresie pionów instalacji kanalizacji oraz wentylacji mechanicznej. Prowadzone są także roboty instalacyjne na poziomie garażu.