Na dzień dzisiejszy na ukończeniu jest elewacja budynku

Na dzień dzisiejszy kończymy elewację budynku, przygotowujemy się także do rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Wewnątrz budynku trwają roboty wykończeniowe: w częściach wspólnych rozpoczynamy wykończenie pod klucz, natomiast w lokalach trwa montaż osprzętu tj. grzejników, osprzętu elektrycznego